Reglement for leje af Lille Friheden

Reglement

Oprydning og bordopsætning

Brugeren forestår selv opstilling af borde og stole. Efter benyttelsen skal borde og stole stilles tilbage i depotrummet på de dertil indrettede vogne. Ved flytning af bordene skal disse løftes, og må ikke trækkes henad gulvet.

Opvask af brugt service samt oprydning af køkken og lokale skal foretages - herunder fjernelse af spiritus, øl, vand m.v.

Affald m.v. anbringes i affaldsposer og bortkastes i de opstillede affaldscontainere uden for lokalet.

NB: medbring selv viskestykker og karklude samt evt. opvaskemiddel og opvaksebørste.

Sluttidspunkt

Bygningen skal være forladt af alle til det ansøgte sluttidspunkt (dette noteres i ansøgningsformularen). Der kan ikke gives tilladelse til benyttelse efter kl. 02.00.

Vinduer og døre skal holdes lukket under afspilning af musik.

Arrangøren skal sikre, at der ikke forekommer støjende adfærd til gene for områdets beboere, både i og uden for aktivitetssalen.

Efter benyttelsen er arrangøren ansvarlig for lukning af døre og vinduer m.v. samt aflevering af nøgler.

Plakater m.m.

Opsætning af materialer, plakater m.m. må kun finde sted efter nærmere aftale med den tilsynsførende.

Opklæbning af plakater på murfacaden er ikke tilladt.

Rygning

Tobaksrygning er ikke tilladt i kommunens lokaler. Rygning skal ske udendørs på steder hvor det vækker mindst opmærksomhed.

Refundering


Låntageren kan blive afkrævet betaling for:

  • Forvoldte skader på bygning og inventar
  • Bortkomne effekter m.v.
  • Ekstra rengøring pga misligholdelse

Max. antal personer

Der er stole og borde til 160 personer.
Af brandhensyn må der højest være 240 personer i lokalet - dette antal reduceres alt efter arrangementets art.

Lejlighedsbevilling

Udskænkning af alkohol ved arrangementer større end 150 deltagere kræves lejlighedsbevilling, som søges hos politiet. Ansøgning om bevilling sker på arrangørens ansvar og regning.

Afbud

Såfremt arrangementet ikke afholdes, skal afbud meddeles lokaleadministrationen senest 10 dage i forvejen i den almene ekspeditionstid. Såfremt der ikke er meddelt rettidigt afbud, vil der blive opkrævet gebyr i henhold til kommunens takstregulativ pr. 1. januar 2014: kr. 1.166,00.

Lokaleadministrationen kan uden erstatningspligt for kommunen aflyse et arrangement, hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

OBS

Fadølsanlægget skal tilsluttes strøm i Hallen/Entréen på væggen mellem vindue og rengøringsrummet. Fadølsanlægget må ikke tilsluttes andre kontakter. Medbring evt. forlængerledning til anlægget.